top of page

Spolupráce

Máte jasno ve své vizi a cílech? Chcete podpořit svůj tým k lepším výsledkům?  Toužíte po změně v osobním či profesním životě?

Koučink vycházející z poznatků o mozku Vám pomůže nejen lépe se vyznat v sobě, ve svých myšlenkách, reakcích a přesvědčeních. Ale především Vám pomůže jít do akce a vzít život do svých rukou.

Změna vyžaduje mnoho energie, trpělivosti, pozornosti a odvahy dělat věci jinak, než doposud. Často se stane, že ztratíme pozornost a vjedeme do zaběhnutých kolejí, zpět ke svým starým návykům.

Pomůžu Vám přepsat vaše staré vzorce a začít se řídit novými.

Jak bude koučink probíhat?

Transformační koučink probíhá v půlroční spolupráci. Jedná se o 12 sezení po 60 - 90 minutách.

Během  prvním sezení se budeme věnovat definování 3 hlavních cílů pro koučování – obvykle rozsáhlejší, než běžně nastavované cíle, vytyčení 3 cílů Vám umožní zaměřit se na 3 oblasti s největším potenciálem rozvoje. Cíle jsou inspirující, vizionářské, dosažitelné v určitém čase.

Ve druhém sezení se zaměříme na nastavení strategií. Vícestupňový proces k naplnění cílů, díky němuž se cíle stávají realističtějšími a nabízí klientovi nový způsob myšlení. 

V následujících setkání se budeme zabývat prací na cílech. aplikujeme konkrétní cvičení a techniky zaměřené na sebepoznání a nastavení konkrétních akčních kroků, které nás jasnými body dovedou k cíli. 

Na závěrečném sezení shrneme celou cestu a  vyzdvihneme nové poznatky a návyky.

Výsledkem naší spolupráce nejsou pouze dosažené cíle a výsledky. Velkou hodnotou je také emoční cesta, vybudování nových návyků, osvojení si nových dovedností, mnoho sebeuvědomění a aha momentů. V neposlední řadě celková spokojenost, zlepšení vztahů a dosažení rovnováhy v životě.

bottom of page